De Heraut 1403 12 januari 2021

De Heraut 1403 12 januari 2021

Foto: Nieuwe wijk in Spierdijk in aanbouw..

VAN REDACTIEZIJDE
Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, dat 2021 voor iedereen goede gezondheid, geluk en voorspoed brengt! En met veel gevulde Herauten waarin alles wat van belang is in het verspreidingsgebied gemeld kan worden.
Willen wij er op wijzen dat we graag Word documenten ontvangen (geen .odt bestanden) en de foto’s apart als jpg bestand. Verder gaan wij, de redactie, met vrolijke moed verder en zien we graag de mailbox weer volstromen met kopij.

Let op de contact-knop is NIET om advertenties, berichten, kopij, tenslotte's, e.d. in te sturen, mail deze naar: deheraut1963@gmail.com en advertenties gaan via Zeeman Reclamegroep: advertentie@zrgbv.nl.

In de bijlagen vindt u: Hieronder De Heraut en rechtsboven de "Agenda" en de "Jaarplanner"..

De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

BijlageGrootte
Heraut_1403_12_januari.pdf2.76 MB