De Heraut 1448 15 november 2022

De Heraut 1448 15 november 2022

Foto:Westerkogge gemaal De Hulk (Bea Otjes)

VAN REDACTIEZIJDE
De vlag uit voor….. onszelf!
De Heraut is bezig met zijn 60ste jaargang en dat vinden wij een hele prestatie. Er zijn ons al heel wat redactie- en bestuursleden voorgegaan, het is ook een leuke vrijwilligersbaan die niet veel tijd kost en je maakt toch maar even elke 2 weken zo’n leuk blad dat huis-aan-huis verspreid
wordt in wel 7 dorpen!
En wij, de redactie van de Heraut doen zaterdag 12 november mee aan de pubquiz in de kerk van Oudendijk. U leest waarschijnlijk alles over de afloop in de volgende Heraut.
Veel leesplezier weer!

Let op de contact-knop is NIET om advertenties, berichten, kopij, tenslotte's, e.d. in te sturen, mail deze naar: deheraut1963@gmail.com en advertenties gaan via Zeeman Reclamegroep: advertentie@zrgbv.nl.

In de bijlagen vindt u: Hieronder in de bijlage De Heraut en rechtsboven de "Agenda" en de "Planner"...

De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

BijlageGrootte
Heraut_1448_15_november.pdf5.99 MB