De Heraut 1452 24 januari 2023

De Heraut 1452 24 januari 2023

Foto: Kathoek Avenhorn (Bea Otjes)

VAN REDACTIEZIJDE
Het jaar is alweer volop begonnen en het tweede nummer van de Heraut ligt qua kopij al weer klaar als wij dit voorwoord schrijven. Tijdens het maken van de Heraut maken wij vaak gebruik van een door onszelf gemaakt boekwerkje waarin alle logo’s staan van de verenigingen die in de loop der jaren actief waren en dus ook bestaansrecht hadden. Sport, toneelverengingen, zangkoren, elk dorp had zo zijn eigen clubs en evenementen, dat waren er heel wat als we er zo doorheen bladeren. Dat lijkt de afgelopen jaren door een veranderende wereld en ook door vergrijzing wel steeds minder te worden.
Heel veel clubs en verenigingen zijn op zoek naar jonge aanwas maar of dat ooit nog terugkomt in
de oude vorm is nog maar de vraag. In dit nummer leest u hoe er een einde komt aan het bestaan
van het Dominicus koor, tenzij er een wonder gebeurt.
Misschien moeten we de herinneringen aan die mooie tijden gewoon koesteren en beseffen dat niets blijvend is en dat er nieuwe dingen voor in de plaats komen. Maar, je mag natuurlijk ook gewoon op dat wonder wachten. Veel leesplezier.

Let op de contact-knop is NIET om advertenties, berichten, kopij, tenslotte's, e.d. in te sturen, mail deze naar: deheraut1963@gmail.com en advertenties gaan via Zeeman Reclamegroep: advertentie@zrgbv.nl.

In de bijlagen vindt u: Hieronder in de bijlage De Heraut en rechtsboven de "Agenda" en de "Planner"...

De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

BijlageGrootte
Heraut_1452_24_januari.pdf5.73 MB