Heraut 1196 21 augustus 2012

Heraut 1196 21 augustus 2012

VAN REDACTIEZIJDE

De Heraut is een non-profit blad.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst gebeurt dit kosteloos, maar gelijktijdig kan ons blad niet
zonder uw financiële bijdrage.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons blad financieel te ondersteunen. Jaarlijks
ontvangt uw vereniging, stichting of andere non-profit organisatie een verzoek om donatie.
Wilt u er bij uw bestuur c.q. penningmeester op aandringen dat er een redelijk bedrag wordt
overgemaakt? Alleen dan kan De Heraut blijven voortbestaan. Uw vrijwillige bijdrage kan
worden overgemaakt op bankrekening
307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Het in deze publicatie van de Heraut website getoonde is Heraut uitgave 1195 van 24 juli 2012 het "Van redaktiezijde" ook, foto is "zo maar 'n foto"... in de bijlage vindt u de genoemde heraut..

BijlageGrootte
Heraut_1196_21augustus_2012.pdf693.43 KB