De Heraut 1213 16 april 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

Eindelijk is het dan zover, we kunnen uit de wind in het zonnetje zitten.
En dat is maar goed ook want de tijd van de kermissen is weer begonnen. De Goorn bijt altijd het spits af. En dacht je vroeger aan de zweefmolen, de draaimolen, botsauto’s, snoepkramen en oliebollen, maar als je dan de leeftijd had bereikt dat je bier mocht drinken, was kermis een gang naar het café.
Tegenwoordig is daar een dresscode bij en zo zie je in alle dorpen kleurrijke kermisgangers. Met het oog op de inhuldiging van Willem-Alexander zal er ook wel veel oranje, rood, wit en blauw zijn dit jaar.

LET OP INLEVEREN KOPIJ VOOR DINSDAG 23 APRIL

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1212 2 april 2013 

VAN REDACTIEZIJDE
Er is weer van alles te doen deze weken. Wandelen, sportveilingen,
jaarvergaderingen, kleding inzamelen en bovenal een mooi gerestaureerde kerk bezoeken.
In het weekend van 12 tot 14 april wordt de kerk van Berkhout feestelijk heropend. Dit na een jarenlange restauratie.
Het complete programma van dat weekend staat in deze Heraut.
Hiervoor hangen wij de vlag uit, veel plezier dat weekend.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1211 19 maart 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

Ongelofelijk wat een kopij weer deze week!
Helaas door nieuwe afspraken met de drukkerij moet de redactie zeer kritisch kijken naar wat er
ingeleverd wordt en of het geplaatst gaat worden. Dit zal per keer verschillen afhankelijk van de
hoeveelheid kopij die binnenkomt. Kopij wat binnen het verspreidingsgebied valt, gaat voor.
Om pagina’s te besparen gaat ook de planner ingekort worden. Vanaf heden zal er niet meer dan 2
maanden vooruit te zien zijn. Ook dit wordt per punt bekeken.

We hopen op u begrip hiervoor.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.