De Heraut 1198 18 september 2012 

VAN REDACTIEZIJDE

De redactie heeft de afgelopen vergadering stil gestaan bij het overlijden van Wouter, de zoon
van ons redactie- en bestuurslid Johanna Vaarkamp.
We wensen Johanna en Johan, ook namens u, samen met hun familie veel sterkte toe.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Heraut 1197 4 september 2012  

VAN REDACTIEZIJDE
De scholen zijn weer begonnen! Dus iedereen let goed op en neem uitgeslapen
deel aan het verkeer.
Voor degenen die weer gaan leren, succes dit schooljaar!
Verder kunt u deelnemen aan een quiltworkshop in de kerk van Oudendijk
of boeken doneren dan wel kopen voor de restauratie van de Berkhouter Kerk.
Ook veel verenigingen starten de komende weken weer met hun trainingen dan wel competities.
Genoeg activiteiten dus in deze Heraut, veel leesplezier en mensen lever kopij in !

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Heraut 1196 21 augustus 2012 

VAN REDACTIEZIJDE

De Heraut is een non-profit blad.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst gebeurt dit kosteloos, maar gelijktijdig kan ons blad niet
zonder uw financiële bijdrage.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons blad financieel te ondersteunen. Jaarlijks
ontvangt uw vereniging, stichting of andere non-profit organisatie een verzoek om donatie.
Wilt u er bij uw bestuur c.q. penningmeester op aandringen dat er een redelijk bedrag wordt
overgemaakt? Alleen dan kan De Heraut blijven voortbestaan. Uw vrijwillige bijdrage kan
worden overgemaakt op bankrekening
307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.