De Heraut 1212 2 april 2013 

VAN REDACTIEZIJDE
Er is weer van alles te doen deze weken. Wandelen, sportveilingen,
jaarvergaderingen, kleding inzamelen en bovenal een mooi gerestaureerde kerk bezoeken.
In het weekend van 12 tot 14 april wordt de kerk van Berkhout feestelijk heropend. Dit na een jarenlange restauratie.
Het complete programma van dat weekend staat in deze Heraut.
Hiervoor hangen wij de vlag uit, veel plezier dat weekend.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1211 19 maart 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

Ongelofelijk wat een kopij weer deze week!
Helaas door nieuwe afspraken met de drukkerij moet de redactie zeer kritisch kijken naar wat er
ingeleverd wordt en of het geplaatst gaat worden. Dit zal per keer verschillen afhankelijk van de
hoeveelheid kopij die binnenkomt. Kopij wat binnen het verspreidingsgebied valt, gaat voor.
Om pagina’s te besparen gaat ook de planner ingekort worden. Vanaf heden zal er niet meer dan 2
maanden vooruit te zien zijn. Ook dit wordt per punt bekeken.

We hopen op u begrip hiervoor.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1210 5 maart 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

De winter is zo goed als voorbij. Het is tijd voor de verenigingen om de balans op te maken
betreffende het afgelopen jaar. In de agenda staan ook weer de nodige jaarvergaderingen.
De toneel verenigingen hebben de winter gebruikt om in het voorjaar weer een stuk op de
planken te zetten. Zo ook het Rode Kruis Toneel.
Het is jammer dat het de laatste keer is voor de toneel vereniging van het Rode Kruis. De toneelvereniging van het Rode Kruis houdt op te bestaan. Maar het Rode Kruis zullen we een warm hart toe blijven dragen.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.