De Heraut 1211 19 maart 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

Ongelofelijk wat een kopij weer deze week!
Helaas door nieuwe afspraken met de drukkerij moet de redactie zeer kritisch kijken naar wat er
ingeleverd wordt en of het geplaatst gaat worden. Dit zal per keer verschillen afhankelijk van de
hoeveelheid kopij die binnenkomt. Kopij wat binnen het verspreidingsgebied valt, gaat voor.
Om pagina’s te besparen gaat ook de planner ingekort worden. Vanaf heden zal er niet meer dan 2
maanden vooruit te zien zijn. Ook dit wordt per punt bekeken.

We hopen op u begrip hiervoor.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1210 5 maart 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

De winter is zo goed als voorbij. Het is tijd voor de verenigingen om de balans op te maken
betreffende het afgelopen jaar. In de agenda staan ook weer de nodige jaarvergaderingen.
De toneel verenigingen hebben de winter gebruikt om in het voorjaar weer een stuk op de
planken te zetten. Zo ook het Rode Kruis Toneel.
Het is jammer dat het de laatste keer is voor de toneel vereniging van het Rode Kruis. De toneelvereniging van het Rode Kruis houdt op te bestaan. Maar het Rode Kruis zullen we een warm hart toe blijven dragen.

Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

De Heraut 1209 19 februari 2013 

VAN REDACTIEZIJDE

En daar was ie dan, de nieuwe Heraut!
Een kleurig geheel waar we met zijn allen weer aan gaan wennen.
Maar dat zal zeker lukken, aangezien we al vele positieve reacties hebben ontvangen.
Wat ook wel lukken gaat, is dat het voorjaar er aan zit te komen.
De sneeuw liet zich lang zien, maar de sneeuwklokjes komen met hun bloemetjes toch de
grond al uit.
De tuin zal langzamerhand ook kleurrijker worden. Op naar het voorjaar dus.
Wij hebben er al zin in!!