Heraut 1196 21 augustus 2012 

VAN REDACTIEZIJDE

De Heraut is een non-profit blad.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst gebeurt dit kosteloos, maar gelijktijdig kan ons blad niet
zonder uw financiële bijdrage.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons blad financieel te ondersteunen. Jaarlijks
ontvangt uw vereniging, stichting of andere non-profit organisatie een verzoek om donatie.
Wilt u er bij uw bestuur c.q. penningmeester op aandringen dat er een redelijk bedrag wordt
overgemaakt? Alleen dan kan De Heraut blijven voortbestaan. Uw vrijwillige bijdrage kan
worden overgemaakt op bankrekening
307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Heraut 1195 24 juli 2012 

VAN REDACTIEZIJDE
Vandaag is het van start gegaan, de eerste editie van Huttendorp in het Dorpsbos in Avenhorn.
Tweehonderd kinderen staan klaar met hamers en spijkers
om een echt jungledorp te gaan bouwen. Maar ook
jungle activiteiten en sportclinics staan op het programma.
Beter kan de schoolvakantie toch niet beginnen?
Als je niet op je duim slaat en niet in een spijker gaat
staan weten we zeker dat het drie fantastische dagen
gaan worden.
En, schrijven jullie wel een leuk verslag met een paar
foto’s erbij voor de volgende Heraut? Zo kan iedereen
meegenieten van jullie activiteiten.

Redactie Heraut de Goorn

Het in deze publicatie van de Heraut website getoonde is Heraut uitgave 1195 van 24 juli 2012 het "Van redaktiezijde" ook, foto is "zo maar 'n foto"... in de bijlage vindt u de genoemde heraut..

Heraut 1194 10 juli 2012 

VAN REDACTIEZIJDE
Mogen wij u er aan herinneren dat er op 7 augustus geen Heraut
uitkomt?
Drukkerij Gerja is dan met vakantie en zoals elk jaar
slaan we dan een editie over.
Dus, heeft u kopij wat betrekking heeft op de periode t/m 21
augustus, lever dat dan voor 18 juli in, de laatste Heraut voor de
vakantie komt uit op 24 juli.

Het in deze publicatie van de Heraut website getoonde is Heraut uitgave 1194 van 10 juli 2012 het "Van redaktiezijde" ook, foto is "zo maar 'n foto"... in de bijlage vindt u de genoemde heraut..