Heraut 1197 4 september 2012  

VAN REDACTIEZIJDE
De scholen zijn weer begonnen! Dus iedereen let goed op en neem uitgeslapen
deel aan het verkeer.
Voor degenen die weer gaan leren, succes dit schooljaar!
Verder kunt u deelnemen aan een quiltworkshop in de kerk van Oudendijk
of boeken doneren dan wel kopen voor de restauratie van de Berkhouter Kerk.
Ook veel verenigingen starten de komende weken weer met hun trainingen dan wel competities.
Genoeg activiteiten dus in deze Heraut, veel leesplezier en mensen lever kopij in !

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Heraut 1196 21 augustus 2012 

VAN REDACTIEZIJDE

De Heraut is een non-profit blad.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst gebeurt dit kosteloos, maar gelijktijdig kan ons blad niet
zonder uw financiële bijdrage.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons blad financieel te ondersteunen. Jaarlijks
ontvangt uw vereniging, stichting of andere non-profit organisatie een verzoek om donatie.
Wilt u er bij uw bestuur c.q. penningmeester op aandringen dat er een redelijk bedrag wordt
overgemaakt? Alleen dan kan De Heraut blijven voortbestaan. Uw vrijwillige bijdrage kan
worden overgemaakt op bankrekening
307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl.
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat.
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.

Heraut 1195 24 juli 2012 

VAN REDACTIEZIJDE
Vandaag is het van start gegaan, de eerste editie van Huttendorp in het Dorpsbos in Avenhorn.
Tweehonderd kinderen staan klaar met hamers en spijkers
om een echt jungledorp te gaan bouwen. Maar ook
jungle activiteiten en sportclinics staan op het programma.
Beter kan de schoolvakantie toch niet beginnen?
Als je niet op je duim slaat en niet in een spijker gaat
staan weten we zeker dat het drie fantastische dagen
gaan worden.
En, schrijven jullie wel een leuk verslag met een paar
foto’s erbij voor de volgende Heraut? Zo kan iedereen
meegenieten van jullie activiteiten.

Redactie Heraut de Goorn

Het in deze publicatie van de Heraut website getoonde is Heraut uitgave 1195 van 24 juli 2012 het "Van redaktiezijde" ook, foto is "zo maar 'n foto"... in de bijlage vindt u de genoemde heraut..