De Heraut 1452 24 januari 2023 

Foto: Kathoek Avenhorn (Bea Otjes)

VAN REDACTIEZIJDE
Het jaar is alweer volop begonnen en het tweede nummer van de Heraut ligt qua kopij al weer klaar als wij dit voorwoord schrijven. Tijdens het maken van de Heraut maken wij vaak gebruik van een door onszelf gemaakt boekwerkje waarin alle logo’s staan van de verenigingen die in de loop der jaren actief waren en dus ook bestaansrecht hadden. Sport, toneelverengingen, zangkoren, elk dorp had zo zijn eigen clubs en evenementen, dat waren er heel wat als we er zo doorheen bladeren. Dat lijkt de afgelopen jaren door een veranderende wereld en ook door vergrijzing wel steeds minder te worden.
Heel veel clubs en verenigingen zijn op zoek naar jonge aanwas maar of dat ooit nog terugkomt in
de oude vorm is nog maar de vraag. In dit nummer leest u hoe er een einde komt aan het bestaan
van het Dominicus koor, tenzij er een wonder gebeurt.

De Heraut 1451 10 januari 2023 

Foto: De Jaagweg (Bea Otjes)

VAN REDACTIEZIJDE
Een heel goed en gezond 2023 gewenst namens de redactie van deze Heraut.
Wij gaan er weer voor om mooie dikke Herauten te maken! Dus lever die kopij in en het liefst op tijd …
In het eerste kwartaal staan er al weer mooie tafeltennis-, badminton- en biljarttoernooien gepland, we zijn benieuwd wat de rest van het jaar gaat brengen.
Verder veel leuke verslagen van de kerst- en eindejaarsbijeenkomsten die de verschillende verenigingen hebben gehouden eind vorig jaar.

Let op de contact-knop is NIET om advertenties, berichten, kopij, tenslotte's, e.d. in te sturen, mail deze naar: deheraut1963@gmail.com en advertenties gaan via Zeeman Reclamegroep: advertentie@zrgbv.nl.

In de bijlagen vindt u: Hieronder in de bijlage De Heraut en rechtsboven de "Agenda" en de "Planner"...

De Heraut 1450 13 december 2022 

Foto: Avenhorn- de Kathoek (Bea Otjes)

VAN REDACTIEZIJDE
De laatste Heraut van het jaar 2022. Het was een bewogen jaar: De oorlog in Oekraïne heeft iedereen geraakt, maar er zijn ook grote zorgen over de energiecrisis en de nasleep van de coronapandemie. Gelukkig heeft het dorps-en verenigingsleven zich zo goed en zo kwaad als het ging hersteld. Wij van de redactie zijn daar blij mee en doen ook in 2023 graag verslag van alles wat er op dit gebied plaatsvindt.

Geniet nog even van alle kerstactiviteiten die er georganiseerd worden.
Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar.

De volgende inleverdatum is woensdag 4 januari.

Let op de contact-knop is NIET om advertenties, berichten, kopij, tenslotte's, e.d. in te sturen, mail deze naar: deheraut1963@gmail.com en advertenties gaan via Zeeman Reclamegroep: advertentie@zrgbv.nl.

In de bijlagen vindt u: Hieronder in de bijlage De Heraut en rechtsboven de "Agenda" en de "Planner"...